Beste allemaal,

Gisteravond 23 maart heeft de minister president nieuwe maatregels aangekondigd, de regels omtrent ontmoetingen en fysiek contact zijn aangescherpt. Dit om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.  Deze regels hebben ook invloed op de fysiotherapeutische behandelingen zoals u die normaal gesproken gewend was.

Wij volgen de adviezen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) strikt op. De consequenties voor u zijn daarom als volgt:

Op het moment dat u een gezondheidsprobleem heeft, kunt u de praktijk bellen. De fysiotherapeut beoordeeld of een behandeling noodzakelijk is, of dat een behandeling kan worden uitgesteld.
Als uitstel mogelijk is, bieden wij telefonische begeleiding of online begeleiding in de zin van videobellen en trainingsschema’s.


Als uitstel NIET mogelijk is, omdat u anders irreversibele achteruitgang van het functioneren krijgt, kan er een behandeling worden overwogen. Hiervoor gelden echter strenge regels.

Wij proberen u waar het kan te begeleiden bij een goed herstel van uw klachten. Heeft u vragen over wat de nieuwe regels voor uw huidige behandeltraject betekenen, schroom dan niet om te bellen. Tel. 0174-383851


Deze maatregelen gelden voorlopig tot 6 april.
Wij houden u op de hoogte over de adviezen die wij krijgen van het RIVM en het KNGF.

Voor nu willen wij u veel gezondheid toewensen.