Maandagavond is er een overleg geweest tussen fysiotherapeuten en het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (het VWS). Het overleg ging over het voortzetten van fysiotherapie in deze moeilijke tijd. De volgende punten zijn uit het overleg gekomen en deze delen we graag met jullie:

Door het VWS en de huisartsen wordt een dringend beroep gedaan op fysiotherapeuten. Er is ons gevraagd om de noodzakelijke zorg te blijven leveren. Ook is bepaald dat fysiotherapeuten nu het eerste aanspreekpunt zijn voor klachten aan spieren en gewrichten. Dit om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten.

Voor cruciale beroepen (artsen, verpleegkundige politie enz.) is het van groot belang dat zij met pijnklachten aan spieren en gewrichten ergens terecht kunnen, zodat zij gewoon hun werk kunnen blijven uitvoeren.

Fysiotherapeuten moeten ondersteunen in het ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven om verpleegtehuizen en ziekenhuizen te ontlasten. Dit geldt voor neurologische aandoeningen, parkinson,  patiënten na een operatie, reuma, artrose. Ook de cardio revalidatie van long- en hartpatiënten zal worden overgenomen, omdat deze groep niet meer in het ziekenhuis mag revalideren.

Onze zorg zal mogelijk anders zijn dan u gewend bent. Waar mogelijk zetten we in op hulp op afstand. Denk aan videobellen. Zorg die op een later moment gegeven kan worden, zal worden uitgesteld. Kwetsbare patiënten moeten thuisblijven.